“Wat doen jullie daar nou eigenlijk?”

Dat vroeg een collega aan mij in de afgelopen weken. Het valt me op dat het me een hele hijs kost dit uit te werken. De studiereis, de tweede die ik meemaak als docent, is een complexe onderneming met veel abstractielagen en veel actiepunten. Als proces is het dan ook moelijk te begeleiden of te zeggen wat ik nou precies doe. Loslaten, grenzen aangeven, helpen, uitdagen, instrueren, trainen, allerlei activiteiten zijn nodig van de kant van de begeleider. De commissie die het organiseert is volledig in charge en maakt er een enorme klus van het te laten slagen, dat lukt!

De leerdoelen voor deze reis kunnen op individueel niveau en op groepsniveau geformuleerd worden. Vanuit de faculteit wordt de reis gezien vanuit het perspectief van het leren kennen van een land en haar gebruiken en vanuit het perspectief van het doen van specifiek bedrijfseconomisch onderzoek voor een onderneming. Het idee is dat de studenten het gastland op een deelgebied dieper leren kennen en de specifieke problemen daarvan. Een team doet bijvoorbeeld onderzoek naar uitwisselingsmogelijkheden voor studenten, dat maakt ze bekend met het onderwijssysteem van China tot in detail en leert ze ook de machinaties van de universiteitsbureaucratie.

Studenten hebben ook individuele leerdoelen geformuleerd die varieren van samenwerken in een team tot inhoudelijke ontwikkeling, van leren omgaan met onzekerheid tot het leiden van een groep in het buitenland. Voor de faculteit is het belangrijk studenten de mogelijkheid te bieden deze organisatorische en ontwikkeligservaring op te doen.

Deze reis voert ons door China van Shanghai (handelsstad aan de monding van de Yangtze Jiang) naar Dalian (Lokaal belangrijke stad) en door naar Beijing (machtscentrum van China). Een paar teams zal ook economische centra bezoeken in het zuiden zoals Shenzhen en Hong Kong om daar specifieke vragen beantwoord te krijgen voor hun onderzoek.

Onderzoek voor bedrijven, dat is wat het geld in het laatje brengt (totaal budget EUR 85k). In de acquisitiefase van het project zijn 6 onderzoeken binnengehaald die begeleid worden door 3 docenten van onze faculteit. Voor dit onderzoek hebben de studenten een contract en een plan van aanpak gemaakt, een projectmanagementtraining en vooronderzoek gedaan en dit alles voor vertrek teruggekoppeld aan hun opdrachtgever. Die kan tussentijds de voorgang volgen en eventueel meedenken indien nodig. Uit de afspraken die studenten hebben met bedrijven en specialisten komen vaak weer nieuwe afspraken voort. Elke afspraak levert nieuw inzicht op wat de studenten tot wanhoop drijft, ‘hoe gaan we dit struktureren en opschrijven?’.

De focus op de specifieke onderzoeken en de band met de opdrachtgever maakt dat de studenten tijdens de bezoeken aan bedrijven en instituten zeer gefocussed zijn op het behalen van resultaat en inzicht.

De essentie voor een student businessadministration is: hoe verdient een bedrijf geld?

Professor Hou, dean Faculty of Economics, Dalian University of Technology